Hur mycket tid spenderas i organisationen på att kontrollera fakturor? Hur kan man säkerställa att rätt kostnad har debiterats från leverantör?

 

Transcord analyserar processer och ger förslag till förbättringar för att uppnå målet med tidsoptimering och ökad säkerhet. Om man väljer att gå vidare med implementation av IT-stöd så kan, om så önskas, Transcord gå in som projektledare.

tillbaka