Godsflöden till och från lager eller produktionsanläggningar är ofta en stor kostnadspost som kan vara svår att överblicka?

 

För att åskådliggöra volymer och kostnader från lite olika infallsvinklar så bryts statistik ner på detaljnivå för att finna trender och olika scenarior. Med bra underlag så blir det enklare att gå vidare med att skapa kostnadseffektivare transport och logistiklösningar. Transcord tar fram och presenterar resultat som är lätta att överskåda för att kunna gå vidare i processen.

tillbaka